Prin utilizarea acestui Site, sunteţi de acord cu conținutul secțiunii Termeni și Condiții de cumpărare a produselor furnizate de TRM SUPPLEMENTS SRL, după cum urmează:

 1. Definiţii:

În sensul celor prevăzute de secțiunea Termeni șiCondiții privind cumpărarea de produse TRM SUPPLEMENTS, termenii folosiţi au următorul înţeles:

1.1. Vânzător: TRMSUPPLEMENTS SRL , societate înmatriculată în România, cu sediul în Otopeni, Str. Steaua Roșie 31 F, Clădire F, ap. 4 - Ilfov, Cod 075100, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J23/4283/2017, CUI 38093481, reprezentată de Marinela Ivănescu, având funcția de administrator.

1.2. Site: www.trmsupplements.ro

1.3. Contract – contractul la distanţă încheiat între Vânzător şi Cumpărator, fără prezenţa fizică simultană a Vânzătorului şi a Cumpărătorului, în conformitatecu dispozițiile art. 9 din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic și art. 1186 din Codul Civil, precum și cu orice alt act normativ aplicabil în materie, reprezentat de secțiunea Termeni și Condiții.

1.4. Produs: orice produs afișat pe Site și pe care Vânzătorul este autorizat să îl vândă, menţionat în Comandă pentru a fi furnizat de către Vânzător Clientului.

1.5. Client: denumit în cuprinsul prezentului document și Cumpărător, reprezintă orice persoană (fizică sau juridică) ce efectuează o Comandă prin care doreşte să cumpere produse.

1.6. Oferta: cuprinde lista produselor afişate pe Site şi pe care Vânzătorul este autorizat să le vândă, precum și prețurile acestora. Oferta poate fi modificată în mod unilateral de către Vânzător în orice moment. Cu toate acestea, Preţul Comenzii nu se va modifica după confirmarea Comenzii aferente de către Vânzător în condiţiile art. 6.4. de mai jos, acesta fiind datorat în raport de preţurile din Oferta iniţială în baza căreia Clientul a efectuat această Comandă, chiar dacă Oferta a suferit modificări între timp.

1.7. Comandă(Formular de Comandă): un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător şi Client, prin care Clientul transmite Vânzătorului prin intermediul Site-ului, intenţia sa de a achiziţiona produse.

1.8. PreţulComenzii: reprezintă contravaloarea Produselor din Comanda făcută de către Client potrivit art. 1.7. și 1.6. de mai sus.

1.9. Curier: orice persoană de drept public sau privat care prestează servicii de curierat rapid.

1.10. Prețul final al Comenzii: este reprezentat de Prețul Comenzii şi preţul de livrare(curier) menționat pe Site sau în Ofertă.

 1. Drepturile de Proprietate Intelectuală

2.1.Conţinutul Site-ului este alcătuit din: imagini, texte, elemente de grafică web, scripturi, software, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate și reprezintă integral proprietatea Vânzătorului şi a furnizorilor săi, fiind protejat de legea specifică privind drepturile de autor şi drepturile conexe, precum şi de legile privind proprietatea intelectuală şi industrială. Folosirea fără acordul Vânzatorului a oricăror elemente din cele enumerate mai sus, se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.

2.2 Numele și logo-ul TOTAL RECOVERY MIX sunt mărci înregistrate de către S.C. TRM SUPPLEMENTS SRL. Reproducerea, imitarea, utilizarea sau aplicarea acestor mărci fără a fi obținut în prealabil autorizație de la S.C.TRM SUPPLEMENTS SRL constituie infracțiune ce se pedepsește conform legilor învigoare.

 1. Politica de utilizare rezonabilă a Site-ului

3.1.Clientul declară că este de acord să utilizeze Site-ul în mod rezonabil. În cazul în care Vânzătorul va considera că Site-ul este utilizat într-un mod nerezonabil sau că prin folosința acestuia se cauzează prejudicii în orice mod fie Vânzătorului, fie Clientului sau celorlalți Clienți, Vânzătorul își rezervă dreptul, la alegerea sa exclusivă, fără a mai fi necesară prezentarea de explicații și/sau notificare prealabilă, de a limita/restricționa/suspenda/întrerupe/înceta (după caz) dreptul de folosire a Site-ului de către Client sau de a îi impune acestuia anumite condiții de utilizare (limitări, după caz). Cu toate acestea, Vânzătorul va putea să notifice în prealalabil Clientul (telefonic/prin e-mail) și să îi acorde un termen de maximum 24 de ore pentru ca acesta să înceteze orice modalitate de utilizare nerezonabilă a Site-ului înainte de a lua orice măsură de restricționare/limitare a Site-ului.

 1. Răspundere

4.1.Vânzătorul nu garantează că serverele pe care este găzduit site-ul sau email-urile trimise de către acesta sunt fără componente informatice cu caracter potenţial dăunator, că nu conţin erori, omisiuni, defecţiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alţi factori similari. Clientul foloseşte Site-ul pe riscul propriu, Vânzătorul fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea Site-ului sau ca urmarea utilizării informaţiilor de pe acesta. Vânzătorul nu este răspunzător de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor pe Site.

4.2. Orice link-uri către alte site-uri sunt oferite numai în scopul unei accesibilități sporite a informațiilor, iar Vânzătorul nu își asumă nicio responsabilitate sau răspundere pentru conținutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri.

4.3. Vânzătoru lîși rezervă dreptul de a anula Comenzile pentru Produse care sunt afișate pe Site ca urmare a unor erori tehnice, sau care, din cauza unor erori tehnice prezintă prețuri evident eronate/derizorii pentru produse (prețuri pe care le poate aprecia ca fiind eronate/derizorii orice cumpărător ).

4.4. Toate imaginile folosite pentru descrierea Produselor disponibile pe Site (imagini statice sau dinamice, prezentări multimedia etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

 1. Prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate de client

5.1. Vânzătorul prelucrează datele cu caracter personal ale Clientului și datele de trafic cu bună credință, asigurând respectarea dreptului acestuia la protecția vieții private, în condiții tehnice și organizatorice de securitate adecvată, prelucrarea efectuându-se cu respectarea legislației în vigoare.

5.2. Datele cu caracter personal furnizate de Client (inclusiv datele împuternicitului legal), precum și datele de trafic și de localizare vor fi prelucrate de Vânzător în conformitate cu prevederile Legilor nr. 506/2004 și 677/2001, urmând a fi utilizate: în scopul executării Contractului, respectiv pentru furnizarea Serviciilor, incluzând procesarea comenzilor sau cererilor Clientului, facturare și încasarea Prețului Comenzii, relații cu Clienții, verificarea și recuperarea debitelor, îndeplinirea obligațiilor asumate de Vânzător prin contractele încheiate cu furnizorii, furnizarea de servicii cu valoare adăugată și servicii accesorii, efectuarea de studii și statistici interne, studii de piață, în scopul prevenirii și depistării fraudelor și în orice altemodalități permise de lege, în scopul furnizării serviciului de informații privind abonații și registrul abonaților, în condițiile legii etc. În cazul în care aceste activități sunt realizate de către partenerii Vânzătorului, datele cu caracter personal furnizate de Client vor putea fi comunicate partenerilor în vederea furnizării/comercializării serviciilor. De asemenea, Vânzătorul va putea transfera datele cu caracter personal furnizate de Client în țară sau înstrăinătate către alți parteneri sau furnizori, sau organizațiilor de cercetarea pieței, dacă acest lucru este în legătură sau este necesar pentru executarea Contractului. Vânzătorul poate dezvălui informația altor persoane, dacă există o obligație legală în acest sens.

5.3. Prelucrarea datelor cu caracter personal în scop promoțional (marketing). Datele cu caracter personal furnizate, dar și alte informații furnizate de Client (cum ar fi: adresa de e-mail, nr. fax, nr. mobil, nr. telefon fix) vor putea fi prelucrate de Vânzător cu respectarea drepturilor Clientului în special a dreptului de informare și opoziție, în următoarele scopuri: marketing (inclusiv marketing direct), efectuarea de comunicări comerciale pentru Produsele, inclusiv cele dezvoltate împreună cu un partener al Vânzătorului, prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor decomunicații electronice. Datele cu caracter personal furnizate de Client vor putea fi folosite în scop promoțional (marketing) și pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai Vânzătorului, cu acordul Clientului și cu respectarea drepturilor acestuia.

5.4. Privind datele sale personale, Clientul are urmatoarele drepturi: de acces și intervenție la acestea, de opoziție justificată la prelucrarea acestora, de a nu fi supus unei decizii individuale, de a se adresa justiției, conform art.13-18 din Legea nr. 677/2001. Clientul are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, ca datele sale personale să fie prelucrate în scop de marketing. Pentru exercitarea acestor drepturi,Clientul va înainta către Vânzător o cerere scrisă, datată și semnată. Vânzătoru lva comunica măsurile adoptate/informațiile solicitate în termen de 15 zile dela data primirii cererii.

 1. Comanda

6.1. Comanda poate fi efectuată de către Client online, prin completarea datelor sale în formularul de Comandă existent pe Site.

6.2. Prin finalizarea Comenzii, Clientul garantează că toate datele furnizate sunt reale și corecte, fiind direct răspunzător pentru consecințele unor erori în acest sens (Comandă întârziată, transmisă greșit etc).

6.3. Vânzătorul nu poate fi tras la răspundere pentru informații introduse eronat, din care pot decurge întârzieri de livrare. În acest context, toate taxele de transport efectuat în vederea reexpedierii Comenzii vor cădea în sarcina Clientului.

6.4. Comenzile vor fi confirmate de către Vânzător Clientului la adresa de e-mail pe care acesta din urmă o indică în formularul de Comandă.

6.5. Vânzatorul poate anula Comanda efectuată de către Client, în urma unei notificări prealabile adresate acestuia, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte sa poată să pretindă celeilalte daune-interese în cazul în care:

a) nu este acceptată tranzacția de către banca emitentă a cardului Clientului,

b) este invalidată tranzacția de către procesatorul de carduri agreat de Vânzător.

c) datele furnizate de către Client pe Site sunt incomplete și/sau incorecte.

7. Preţul, facturarea și plata unei comenzi

7.1. Prețul Comenzii se calculează conform tarifelor prevăzute în Oferta din cadrul Site-ului la momentul trimiterii Comenzii de către Client, conform art. 1.6.

7.2. Prețurile din Site sunt exprimate în RON și includ TVA.

7.3. Factura se emite de către Vânzător în temen de 3 zile de la data confirmării Comenzii conform art. 6.4. şi va conţine elemente de identificare atât ale Vânzătorului cât şi a Clientului, Produsele comandate și Prețul final al Comenzii descris la art. 1.10. de mai sus.

7.4. Vânzătorul va comunica factura emisă conform art. 7.3. la adresa de email comunicată de către Cumpărător prin formularul de comandă sau în coletul expediat prin firma de curierat.

7.5. Plata facturii se va face online cu cardul sau ramburs în momentul primirii coletului. După efectuarea plății online, Clientul va primi pe adresa de email introdusă la realizarea plății un e-mail de confirmare.

7.6. Contractul se consideră încheiat între Client și Vânzător după confirmarea plății integrale, respectiv în momentul alimentării contului Vânzătorului cu suma reprezentând contravaloarea facturii emise conform art. 7.3.

7.7. Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător pentru plățile online, incluzând dar nelimitându-se la: comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai Cumpărătorul.

 1. Livrarea comenzii

8.1. Vânzatorul va expedia produsele menționate în Comandă în interval de 1-2 zile de la data plasării comenzii și după confirmarea telefonică a acesteia.

8.2. Vânzătorul va efectua livrarea Produselor numai pe teritoriul României.

8.3. Fără a aduce atingere dispozițiilor art. 11 de mai jos cu privire la dreptul de retragere, Clientul nu poate opera modificări asupra Comenzilor deja plasate. O Comandă este considerată ca fiind plasată după momentul confirmării sale.

8.4. În situația în care Produsele sunt indisponibile/nu se mai află în stoc, Vânzătorul va informa Clientul în termen de 5 zile de la Confirmarea Comenzii potrivit art. 6.4. despre indisponibilitate și despre faptul că poate livra Comanda, mai puțin Produsele de care nu dispune, cu reducerea Prețului Comenzii în mod corespunzător.

8.5. În cazul prevăzut la art. 8.4. Clientul va putea alege între:

a) Dacă nu a achitat încă prețul facturii menționate la art. 7.3., Clientul poate confirma sau anula Comanda modificată prin exluderea Produselor indisponibile.

b) Dacă a achitat prețul facturii menționate la art. 7.3., Clientul poate confirma Comanda modificată prin excluderea Produselor indisponibile, caz în care Vânzatorul va proceda la returnarea sumei reprezentând prețul Produselor excluse în termen de 14 zile de la notificarea Vânzătorului în acest sens ori poate denunța unilateral contractul în termen de 14 zile de la informarea efectuată de către Vânzător cu privire la indisponibilitatea Produselor conformart. 8.5.. În acest caz, Vânzătorul va proceda la returnarea sumei reprezentând contravaloarea facturii menționate la art. 7.3. în termen de 14 zile de la notificarea Vânzătorului de către Client cu privire la denunțarea unilaterală.

c) Indiferent dacă a achitat prețul facturii menționate la art. 7.3. sau nu, Clientul poate opta pentru transmiterea Produselor despre care a fost informat de Vânzător că sunt indisponibile, de îndată ce acestea devin disponibile și pot fi livrate.

8.6. Clientul își va exercita una dintre opțiunile prevăzute la art. 8.5. prin comunicarea unui email Vânzătorului în termen de 10 zile de la data când este anunțat de către Vânzător despre indisponibilitatea produselor, conform art.8.4.

8.7. În cazul în care Vânzătorul nu este informat de către Client conform art. 8.6, Vânzătorul va considera Comanda ca fiind anulată, iar dacă prețul a fost plătit, va proceda la returnarea sumei avansate de către Client, în termen de 14 zile de la împlinirea termenului în care acesta trebuia să exercite una dintre opțiuni conform art. 8.6.

 1. Garanția produselor

9.1. Toate produsele beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorului.

9.2. Informaţiile de pe etichetele produselor sunt înscrise în limba română, fără a exclude prezentarea anumitor înscrisuri şi înalte limbi, în mod vizibil, lizibile şi inscripţionate într-un mod care să nu permită ştergerea lor.

9.3. Scopul etichetării este de a oferi informaţiile necesare, suficiente, verificabile şi uşor de comparat, în vederea alegerii de către Client a produsului care corespunde exigenţelor sale.

 1. Recepția produselor

10.1. Clientul sau o parte terţă, alta decât Curierul, indicată de Client, se obligă să semneze bonul de livrare (AWB) prezentat de către Curier la livrarea produselor comandate, la care este anexată și factura fiscală/avizul de însoțire a mărfii ce conține toate informațiile despre produsele livrate (denumire produs,cantitate, preț).

10.2.Clientul sau o parte terţă, alta decât Curierul, indicată de Client, va verifica dacă produsele sunt deteriorate sau dacă există lipsuri, iar eventualele probleme vor fi menționate în mod olograf pe bonul de livrare,pentru a putea fi luată în considerare orice reclamație ulterioară facută decătre Client în acest sens.

 1. Dreptul de retragere. Returnarea şi stornarea produselor în cazul exercitării dreptului de retragere.

11.1.Clientul are dreptul de retragere din prezentul Contract pe care poate să îl exercite în termen de 14 zile de la data în care Clientul sau o parte terţă,alta decât Curierul, indicată de Client, intră în posesia fizică a Produselordin Comandă, fără justificarea unui motiv anume.

11.2. În cazul în care Clientul comandă printr-o singură Comandă Produse multiple care vor fi livrate separat, termenul de 14 zile prevăzut la art. 11.1. va începe să curgă de la data în care Clientul sau o parte terţă, alta decât Curierul, indicată de Client, intră în posesia fizică a ultimului produs.

11.3. Condiții pentru exercitarea dreptului de retragere: Clientul poate beneficia de dreptul de retragere prevăzut la art. 11.1. de mai sus numai dacă va returna Produsele în ambalajul original, însoțite de etichetele inițiale, intacte, fără zgârieturi, ciobituri, lovituri, însoțite de toate documentele cu care au fost livrate și atât timp cât Produsele nu au fost folosite.

Pentru a nu exista niciun dubiu, Clientul pierde dreptul de retragere cu privire la un Produs anterior împlinirii termenului prevăzut la art. 11.1., dacă a desigila tși/sau a folosit Produsul respectiv, dacă Produsul are ambalajul sau etichetele inițiale deteriorate ori s-a făcut orice tip de înscris pe cutia Produsului.

11.4. Exercitarea dreptului de retragere: Exercitarea dreptului de retragere se poate face de către Client înainte de expirarea perioadei de retragere, în condițiile prevăzute de art. 11.3. și 11.1. de mai sus.

Exercitarea dreptului de retragere de către Client pune capăt obligațiilor Părților de a încheia prezentul Contract la distanță

Exercitarea dreptului de retragere se poate face de către Client prin folosirea formularului de retragere pus la dispoziție de către Vânzător pe Site ori printr-o declarație neechivocă în care își exprimă decizia de retragere din Contract, comunicată Vânzătorului la adresa de email office@trmsupplements.ro ori prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la sediul Vânzătorului menționat la art. 1.1. de mai sus.

11.5. Se consideră că s-a exercitat dreptul de retragere în perioada de retragere menționată la art. 11.1. de mai sus, în cazul în care comunicarea cu privire la exercitarea dreptului de retragere a fost transmisă de către Client Vânzătorului, înaintea expirării perioadei respective cu respectarea prevederilorart. 11.2- art. 11.4. de mai sus.

11.6. În cazul în care Clientul își exercită dreptul de retragere, Vânzătorul va confirma fără întârziere primirea formularului de retragere ori a declarației neechivoce a Clientului potrivit art. 11.4. de mai sus, la adresa de email a Clientului comunicată cu ocazia completării formularului de comandă.

11.7. După confimarea primirii formularului de retragere sau a declarației menționate laart. 11.6., Vânzătorul va restitui sumele achitate de către Client conformart. 3. de mai sus, mai puțin costurile de returnare a Produselor, care sunt suportate de Client.

11.8. În cazul în care Clientul își exercită dreptul de retragere, Vânzătorul va rambursa Clientului sumele menționate anterior în termen de 14 (paisprezece) zile de la data primirii informării făcute de către Client către Vânzător în ceea ce privește decizia de retragere din contract cu respectarea prevederilorart. 11.1. – 11.7.

11.9. Fără a aduce atingere celor menționate la art. 11.1. – 11.8, termenul prevăzut la art.11.8. nu este opozabili Vânzatorului și acesta poate amâna rambursarea conform art. 11.8, până la data recepţionării produselor care au făcut obiectul Comenzii și numai dacă Produsele sunt returnate Vânzătorului cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 11.3. – 11.5. de mai sus.

 1. Reclamații

12.1. Orice reclamație sau solicitare de informații în legătură cu produsele livrate conform prezentului Contract, va fi adresată de către Client în scris la adresa menționată la art. 1.1. sau la adresa de email office@trmsupplements.ro

12.2. Vânzătorul va analiza reclamațiile sau solicitările primite în legătură cu produsul livrat conform prezentului Contract și va răspunde Clientului într-un termen ce nu poate depăși 30 de zile de la data primirii acestora.

 1. Legea aplicabilă și rezolvarea litigiilor

13.1. Prezentul Contract este supus legislației române. Eventualele litigii apărute între Vânzător și Clienți se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

 1. Modificarea Termenilor și Condiților

14.1. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica în viitor secțiunea Termeni și Condiții. Cu toate acestea, vor fi aplicabili Termenii și Condițiile în vigoare la data efectuării Comenzii de către Client.

        15. Dispoziții finale

15.1. Prin acceptarea prezenților Termeni și Condiții, Clientul declară că are vârsta legală pentru a încheia și executa prezentul Contract, că a citit, a înțeles în totalitate și este de acord cu cele prevăzute de Termenii și Condițiile privind cumpărarea de produse de pe website-ul www.trmsupplements.ro

15.2. Vânzătorul poate fi contactat la datele de contact menționate în preambulul secțiunii Termeni și Condiții prezente ori la adresa de internet www.trmsupplements.ro

15.3. Vânzătorul va putea transmite notificări cu privire la executarea prezentului Contract prin diferite mijloace, inclusiv prin email, poștă sau mesaje scrise. Notificările privind Site-ul pentru care nu este necesară nicio înregistrare, sunt comunicate în general, printr-o notificare online postată de către Vânzător în cadrul Site-ului.


        16.  Forţa majoră

16.1. Niciuna dintre Părţi nu poate fi trasă la răspundere pentru neexecutarea(totală/parţială) sau executarea cu întârziere a obligaţiilor sale, dacă acestea au fost cauzate de forţa majoră. Părţile îşi vor aduce la cunoştinţa deîndată cazul de forţă majoră şi vor lua toate măsurile necesare în vederea limitării consecinţelor evenimentului.

16.2. Forţa majoră va fi probată conform legii.